Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


System do samodzielnej walidacji urządzeń termicznych (zamrażarki, lodówki i cieplarki)

Aby ułatwić Państwu dostosowanie się do wymagań prawnych określonych w:

  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r w sprawie "Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków stosowanych u ludzi" (Dz. Ustaw 2015 poz. 381)
  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r w sprawie "Leczenia krwią w podmiotach leczniczych" (Dz. Ustaw 2013 nr 13 poz.5)
  • Dokumencie EA-04/10 Polskiego Centrum Akredytacji "Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych" (Załącznik E - "Wytyczne dotyczące walidacji wyposażenia i sprawdzania parametrów")
  • Wymaganiach Systemu Zarządzania Jakością laboratoriów badawczych, określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005
przygotowaliśmy zestaw, który pozwoli wykonać samodzielnie walidację z możliwością wydruku na drukarce komputerowej i stworzenia bazy danych [PDF »]

Schemat systemu do samodzielnej walidacji

Walidacja

Walidacja jest potwierdzeniem przez przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego, zamierzonego użycia lub zastosowania urządzenia. Dlatego wszystkie przyrządy pomiarowe "Geneza" dostarczamy wraz indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar Rzeczpospolitej Polskiej, (wzór świadectwa) co zapewnia spójność pomiarową ze wzorcami Krajowymi i międzynarodowymi jednostek temperatury i wilgotności względnej.

Do walidacji urządzeń termicznych (zamrażarek, lodówek, cieplarek, sterylizatorów, łaźni wodnych) oraz sprawdzania jednorodności rozkładu temperatury w nich proponujemy wybrać urządzenia naszej produkcji spełniające wymogi Państwa procedur.

   
KRT 807 D
  

Komputerowy Rejestrator Temperatury
z opcją Termografii do sprawdzenia rozkładu
temperatury (przykład świadectwa)
zakres temperatury: -90oC do +300oC
rozdzielczość pomiaru: 0,02oC
 

 


 TKP - 402 Fl 

Termometr rejestrujący
zakres temperatury: -90oC do +200oC
rozdzielczość pomiaru: 0,02oC

 


   

TKP- 801MMC

Termometr rejestrujący z kartą pamięci SD
zakres temperatury: -90oC do +300oC
rozdzielczość pomiaru: 0,02oC

TKP - 202m

TKP - 202m 

Termometr min/max
zakres temperatury: -90oC do +200oC
rozdzielczość pomiaru: 0,02oC

   

THM 201 LP

THM 201 LP

TermoHigrometr mikroprocesorowy
zakres temperatury: -20oC do +60oC
rozdzielczość pomiaru: 0,1oC
zakres wilgotności względnej: 5%RH do 98%RH
rozdzielczość pomiaru: 0,1oC/0,5%RHTKP - 302 SC Android 

Termometr rejestrujący
zakres temperatury: -60oC do +200oC
rozdzielczość pomiaru: 0,02oC


   

Wszystkie powyższe urządzenia są dziełem polskiej myśli technicznej, a ich parametry 
odpowiadają najlepszym standardom międzynarodowym, o czym świadczy uwierzytelnienie większości naszych wyrobów przez Urząd Miar oraz ich wieloletnie stosowanie przez przemysł krajowy, instytuty naukowe a także przez Krajowy Nadzór Metrologiczny (Główny Urząd Miar w Warszawie, Okręgowe Urzędy Miar w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie), Nadzór Sanitarny i Weterynaryjny. 

Gwarantujemy także, że wysoka polska jakość nie musi być droga.


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || HACCP || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||
 
Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne

Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.