Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności,kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferowane modele rejestratorów z kartą pamięci SD:

THM 2007

THM - 2007

TKP 502 MMC

TKP- 801MMC

THM-2008 MMC

MM C-z

TKP-801 MMC-z

KRT 407 MMC

KRT 407 MMC

KRT 109 MMC

KRT 109 MMC

 

 Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania.

 Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 109 MMC z obsługi karty pamięci SD lub MMC

KRT 109 MMCUlotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC aż do +300oC.

W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.
Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485, zaś specjalne gniazdo umożliwia bezpośrednie skopiowanie zawartości pamięci na kartę SD lub
MMC celem bezprzewodowego przeniesienia na komputer PC
.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów).
Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu.
Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW “Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych.
Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 109 MMC jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI S30/40 przy użyciu jednego klawisza klawiatury.
.
Dane techniczne

Wejście: ......................... jeden lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ........ linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:.................................................... -90oC do +300oC
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: ............................................... 0,02oC
Dokładność rejestratora:.. 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40: ......złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: ............................ RS - 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ...................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: ................................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modułem Bluetooth: ...................................port w obudowie rejestratora
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 50 000 zapisów ) z możliwością kopiowania
na kartę pamięci SD lub MMC celem bezprzewodowego przeniesienia na komputer PC.
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 109 MMC
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ................................................. plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: ......................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .................................................D200 x W95 x G37 mm
 
 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 407 MMC

KRT 407 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie -90oC aż do +300oC nawet w czterech niezależnych punktach pomiarowych.

W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.

Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485, zaś specjalne gniazdo umożliwia bezpośrednie skopiowanie zawartości pamięci na kartę MMC celem bezprzewodowego przeniesienia na komputer PC.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach
przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu.
Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych.
Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 407 MMC jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI S30/40 przy użyciu jednego klawisza klawiatury.
.
Dane techniczne

Wejście: ............................... cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ................ linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:..................................... -90oC aż do +300oC
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: .................................................... 0,02oC
Dokładność rejestratora: ..........
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ..... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40 : .........złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: ...................................... RS - 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: .................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: .................................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modemem GSM: ............................... oddzielny port w obudowie rejestratora
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym) z możliwością kopiowania
na kartę pamięci SD celem bezprzewodowego przeniesienia na komputer PC.
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 407 MMC
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: .................................................................. 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ........................................................ plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D200 x W95 x G37 mm
 

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący
Model TKP-801 MMC-z

MM C-z

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa obsługa, zasilanie z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP),zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: “ Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub w prowadzających do obrotu środki spożywcze ". (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku).
Przyrząd jest przystosowany do montażu na ścianie i może być zasilany zarówno z wewnętrznych akumulatorków (ładowanych za pomocą zewnętrznej ładowarki) jak i adaptera 230 V ac/ 4,5 V dc. Termometr rejestrujący TKP-801 MMC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).

Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy mieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.
Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury lub rozładowanie
akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:........................ Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: .............................................................-90oC do +300oC
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ...................................... 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ...................................... 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika):....... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: .................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia............................................. RS - 232
pośrednia ........................................ czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna ....................................................... 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ................ karta pamięci SD (Multi Media Card) 64 MB lub 128 MB lub 256 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :............................................................. adapter 230 V ac/ 6 Volt dc
Obudowa termometru: ........................................................................ czarny lub biały plastik
Wymiary obudowy: .............................................................................. 148 x 85 x 36 mm

Termohigrometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model THM-2008 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

THM-2008 MMCOpis przyrządu

Rejestrujący termohigrometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności Jego łatwa obsługa, zasilanie z akumulatorów lub z zewnętrznego źródła i małe rozmiary
zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne
w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze” (Dz. Ustaw Nr 104 poz.1096 z 2004 roku
).

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termohigrometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termohigrometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury i wilgotności jak również temperatury i wilgotności minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termohigrometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC.
Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami. Termohigrometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury i wilgotności względnej w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej
jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termohigrometru.
Poprzez swoje złącze RS-232 przyrząd może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury i/lub wilgotności lub rozładowanie
akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:............................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Pojemnościowy czujnik wilgotności względnej
Zakres mierzonej temperatury: ...............................................................-30*C do +70*C
Zakres mierzonej wilgotności względnej: ............................................... 5% do 95%
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ....................................... 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: .............. 0,02*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej wilgotności względnej: ....................... 0,5% w.w
Rozdzielczość odczytu wilgotności minimalnej/maksymalnej : ................0,5% w.w
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika): . 0,08 % zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej: .......................................... + 3% w.w
Odczyt temperatury: ............................................ Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia.................................................................. RS - 232
pośrednia ........................................ czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Komunikacja z drukarką PORTI S30/40 : .................... bezpośrednia poprzez złącze RS 232
Pamięć wewnętrzna ..................................................................... 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ................... karta pamięci SD (Multi Media Card) 32 MB lub 64 MB lub 128 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :...cztery akumulatorki Ni-MH 1,2V / 700mAh lub poprzez adapter 230 V ac/4,5Volt dc
Obudowa termometru: ........................................................ biały plastik
Wymiary obudowy: .................................................................. 120 x 80 x 45 mm
Przyrząd jest przystosowany do montażu na ścianie i może być zasilany zarówno z wewnętrznych akumulatorków (ładowanych za pomocą zewnętrznej ładowarki) jak i adaptera 230 V ac / 4,5 V dc. Termohigrometr rejestrujący THM-2008 MMC współpracuje z oporowym czujniki temperatury Pt - 100 oraz cienkowarstwowym czujnikiem wilgotności względnej.

 

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model TKP-801 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa obsługa, zasilanie z akumulatorów lub z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne
w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki
pożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku).

Przyrząd jest przystosowany do montażu na ścianie i może być zasilany
zarówno z wewnętrznych akumulatorków (ładowanych za pomocą
zewnętrznej ładowarki) jak i adaptera 230 V ac/ 4,5 V dc. Termometr
rejestrujący TKP-801 MMC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu
wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.
Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury lub rozładowanie
akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:........................ Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ......................................--90oC do +240oC
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .......................................... 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ............................................ 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika):.... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ............................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia.................................................................. RS - 232
pośrednia ............................. czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna ............................................................................. 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ............... karta pamięci SD (Multi Media Card) 32 MB lub 64 MB lub 128 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :....cztery akumulatorki Ni-MH 1,2V / 700mAh lub poprzez adapter 230 V ac/4,5Volt dc
Obudowa termometru: ............................................ biały plastik
Wymiary obudowy: .......................................................... 215 x 115 x 42 mm

 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model THM-2007 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

THM-2007 MMCOpis przyrządu

Rejestrujący termohigrometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności Jego łatwa obsługa, zasilanie z akumulatorów lub z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz.1096 z 2004 roku).

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termohigrometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).

Termohigrometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury i wilgotności jak również temperatury i wilgotności minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termohigrometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione
na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.
Termohigrometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury i wilgotności względnej w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termohigrometru. Poprzez swoje złącze RS-232 przyrząd może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury i/lub wilgotności lub rozładowanie akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:........................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Pojemnościowy czujnik wilgotności względnej
Zakres mierzonej temperatury: .........................................................-30*C do +70*C
Zakres mierzonej wilgotności względnej: ................................... 5% do 95%
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .................................. 0,01*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ......... 0,01*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej wilgotności względnej: .................. 0,5% w.w
Rozdzielczość odczytu wilgotności minimalnej/maksymalne : ...........0,5% w.w
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika): . 0,08 % zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej: ................................... + 3% w.w
Odczyt temperatury: ........................................ Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia................................................. RS - 232
pośrednia .............................. czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Komunikacja z drukarką PORTI S30/40: ............................. bezpośrednia poprzez złącze RS 232
Pamięć wewnętrzna ................................................................... 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: .................. karta pamięci SD (Multi Media Card) 32 MB lub 64 MB lub 128 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru:...cztery akumulatorki Ni-MH 1,2V / 700mAh lub poprzez adapter 230 V ac/4,5Volt dc
Obudowa termometru: .................................... 120 x 80 x 45 mm

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model TKP-502 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

TKP 502 MMC Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa obsługa, zasilanie z akumulatorów lub z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku).

Przyrząd jest przystosowany do montażu na ścianie i może być zasilany
zarówno z wewnętrznych akumulatorków (ładowanych za pomocą
zewnętrznej ładowarki) jak i adaptera 230 V ac/ 4,5 V dc. Termometr rejestrujący TKP-502 MMC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również
temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.
Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury lub rozładowanie
akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:........................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ..............................................-90oC do +240oC
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ........................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: .............. 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: ................................... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ............................................ Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia................................................... RS - 232
pośrednia ........................................ czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna ....................................................... 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ..................... karta pamięci SD (Multi Media Card) 32 MB lub 64 MB lub 128 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru:.....cztery akumulatorki Ni-MH 1,2V / 700mAh lub poprzez adapter 230 V ac/4,5Volt dc
Obudowa termometru: ............................................ biały plastik
Wymiary obudowy: ......................................................... 120 x 80 x 45 mm
 


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||
 
Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności,kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne

Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.