Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu
  

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferta 
dla zakładów mięsnych, mleczarskich i piekarskich, przetwórstwa owocowo-warzywnego zgodnie z wymaganiami unijnymi HACCP oraz Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Ustaw 117 poz.1011 z 2002 r. i Dz. Ustaw 192 poz. 1610 z 2002 r) a także Ministra Zdrowia (Dz. Ustaw 234 poz.1979 z 2002 roku i Dz. Ustaw 21 poz. 179 z 2003 Roku) 
(aparatura uwierzytelniona/wzorcowana w Urzędzie Miar RP) 

Komputerowy System Sprawdzania Termometrów Przemysłowych Model ISO - Test 9000

Opis systemu:
MZT 197Komputerowy System Sprawdzania Termometrów Przemysłowych model ISO-TEST 9000 jest przeznaczony do stosowania przez służby kontroli jakości przedsiębiorstw produkcyjnych, w szczególności przemysłu spożywczego oraz farmaceutycznego, a także działy techniczne hurtowni spożywczych i hipermarketów. Zadaniem  systemu jest umożliwienie kompleksowych sprawdzeń przy ocenie zdolności termometrów przemysłowych zarówno Pt-100 oraz rtęciowych jak i elektronicznych między okresami wzorcowania zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Ustaw 192 poz.1610 z 2002 r) oraz walidacji HACCP. W skład systemu wchodzi sterowany mikroprocesorowo zadajnik temperatury, umożliwiający zadawanie temperatury sprawdzeń zarówno termometrów rtęciowych, elektronicznych jak i czujników Pt - 100, mikroprocesorowy termometr wzorcowy TKP-202m z czujnikiem Pt-100, umożliwiającym “wstępne” sprawdzenie wskazań czujników i  termometrów “na obiekcie”.
Dla przedsiębiorstw używających również czujników Pt-100,  proponujemy dodatkowo sterowane komputerem PC, automatyczne  urządzenie pomiarowe do równoczesnego sprawdzania 7-miu czujników Pt-100 z wyjsciem na drukarkę komputerową i gniazdem RS-232 umożliwiającym komunikację z komputerem i pełnym oprogramowaniem pozwalającym na dokumentowanie sprawdzeń czujników użytkowych.

 

Termohigrometr Mikroprocesorowy
Model THM - 2001 GSM 

Opis przyrządu:

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2001 GSM jest nowoczesnym urządzeniem służącym do pomiaru temperatury i wilgotności względnej z możliwością rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej lub na drukarce komputerowej, a za pośrednictwem złącza RS-232 może się komunikować z komputerem.
Przyrząd posiada także specjalne złącze do komunikacji z modemem GSM, co umożliwia automatyczne wysyłanie w formie SMS, komunikatów alarmowych nawet na sześć różnych telefonów komórkowych. Istnieje także możliwość wysyłania na żądanie wyników pomiarowych.  Miernik jest umieszczony w odpornej na trudne warunki  technoklimatyczne obudowie spełniającej wymagania
normy IP 65, zaś w układ zasilania sieciowego jest 
włączony specjalny filtr przeciwzakłóceniowy, co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu.THM-2001-GSM

Jeden przyrząd  nadzoruje nawet
cztery obiekty.

Termometr Cyfrowy Model T C - 201

Termometr cyfrowy model TC-201 jest przyrządem
służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w
ladach chłodniczych. 
Duże, czerwone cyfry zapewniają dobrą widoczność. 

Przyrząd jest dostarczany wraz z indywidualnym 
świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP, stosownie
do obowiązujących przepisów prawnych.

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 198

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 198

Opis przyrządu:

Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. W zależności od wersji, oraz zastosowanego czujnika, urządzenie pozwala na  pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -100oC aż do +1750oC nawet w ośmiu niezależnych punktach pomiarowych.  W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą standardowej drukarki komputerowej. Komputerowy rejestrator temperatury KRT-198 jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, klimatyzowanych pomieszczeniach oraz chłodniach. Jeden przyrząd nadzoruje nawet osiem obiektów.
 

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-2002

Komputerowy rejestrator temperatury jest specjalizowanym przyrządem do rejestracji temperatury podczas procesów pasteryzacji lub sterylizacji jak również monitoruje chłodnie. Komputerowy rejestrator KRT-2002 współpracuje z czujnikiem Pt-100, zaś z komputerem komunikuje się za pomocą złącza RS-485, które pozwala podłączyć do jednego komputera nawet 32 sztuki rejestratorów.  Zakres pracy urządzenia od -50oC do +160oC.
Przyrząd jest wyposażony w wewnętrzny akumulator i dlatego może monitorować chłodnie nawet w przypadku chwilowego zaniku napięcia zasilającego.

Przyrząd jest dostarczany wraz indywidualnym 
świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP stosownie
do obowiązujących przepisów prawnych.
Rejestrujący Termometr Mikroprocesorowy TKP-302Fl
do monitorowania warunków transportu żywności

Termometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków transportu schłodzonej żywności zgodnie z wymaganiami HACCP oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia RP (Dz. Ustaw Nr 21 poz.179 z roku 2003) w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, a w przypadku wyrobów mleczarskich Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Ustaw nr 117 poz. 1011 z roku 2002). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (§ 8 pkt.6 oraz § 10 pkt.1) za utrzymanie wewnątrz środka transportu właściwej temperatury dla danego artykułu odpowiada osoba sprawująca nadzór nad przewozem tych artykułów. 
Termometr jest montowany w kabinie kierowcy i jest zasilany z  akumulatora samochodu dostawczego. Czujnik temperatury jest montowany w przestrzeni ładunkowej samochodu. Wyniki rejestracji są zapisywane w pamięci wewnętrznej rejestratora i mogą być przeniesione na dysk twardy komputera bezpośrednio z przyrządu lub za pośrednictwem czytnika pamięci UC - 103.

Przyrząd jest dostarczany wraz indywidualnym 
świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP stosownie
do obowiązujących przepisów prawnych.
 

Termohigrometr Rejestrujący Model THM-2003

Termohigrometr Mikroprocesorowy THM-2003 jest urządzeniem służącym do pomiaru temperatury oraz wilgotności względnej z możliwością  rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej, a za pośrednictwem złącza RS-232 lub też specjalnego czytnika zawartości pamięci mogą się komunikować z komputerem. 
Urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przeznaczone do monitoringu klimatu w magazynach wyrobów przemysłu spożywczego oraz niektórych pomieszczeniach produkcyjnych. 
Łatwa obsługa przyrządu, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera. Dwie kolorowe lampki  sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury i/lub wilgotności względnej. Odczyt wyników pomiarowych oraz programowalnych parametrów odbywa się na dużym alfanumerycznym wyświetlaczu, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu.

Przyrząd jest dostarczany wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP stosownie do obowiązujących przepisów.
 

Programy Komputerowe

Do zaprezentowanych przyrządów dostarczamy równiez odpowiednie programy komputerowe pozwalające na wizualizację w formie tabelarycznej i graficznej wyników rejestracji. Nasze programy komputerowe umożliwiają również automatyczną obróbkę statystyczną wyników pomiarowych. Istotną zaletą programów jest ich praca w tle co umożliwia normalną pracę na komputerze podczas procesu rejestracji.

Przykładowa rejestracja na komputerze temperatury i wilgotności. 

Rejestrujący Termometr Mikroprocesorowy Model TKP-402Fl

 
Termometr ten wraz z precyzyjnym ostrzowym czujnikiem temperatury Pt-100 model OS-130 jest przeznaczony do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami temperatury panującej w chłodniach składowych, ladach chłodniczych w sklepach oraz w środkach transportu żywności. Przyrząd pozwala także na kontrole i rejestrację temperatury w procesach termicznych oraz wody technologicznej w zakładach przetwórstwa spożywczego. Za jego pomocą można też sprawdzać temperaturę panującą w pomieszczeniach produkcyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miernik jest umieszczony w obudowie kieszonkowej i jest zasilany z czterech baterii 1,5 Volt. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie pozwala rozpocząć i zakończyć pomiar/rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera.

Przyrząd jest dostarczany wraz indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP stosownie do obowiązujących przepisów prawnych.
 


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.